SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
SPLETNE TRGOVINE MOLINO PASINI SLOVENIJA –

VENDINA PRODAJNA POGODBA, SKLENJENA NA
DALJAVO 
med:

VENDINA d.o.o.

Ulica Frankolovskih žrtev 18

3000 Celje

matična številka: 6046274000

davčna številka: SI48837075, zavezanec za DDV

(v nadaljevanju »ponudnik«)

in

kupcem (v nadaljevanju “kupec”)

 

OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV

Ponudnik je spletna trgovina Molino
Pasini Slovenija na spletnem mestu 
www.molinopasini.si in je del podjetja Vendina d.o.o., ki upravlja s spletno stranjo in omogoča kupcu povezavo z izbrano spletno trgovino, da opravi svoj spletni nakup.

Spletni center je obstoječa
prodajalna PE Skaletova 12a, Skaletova 12a, Celje, ki je v spletni trgovini izhodiščna točka za pripravo naročila, osebni prevzem naročila in dostavo naročila na naslov kupca.

Upravljavec osebnih podatkov je družba Vendina d.o.o.. Osebni podatki so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov oz. ostala veljavna slovenska in evropska zakonodaja.

Spletno mesto je spletna
stran 
www.molinopasini.si.

Obiskovalec je vsaka fizična
ali pravna oseba, ki obišče spletno trgovino na spletnem mestu. Podatki obiskovalca se ne shranjujejo v sistemu ponudnika. Obiskovalci v spletni trgovini lahko oddajo naročilo brez registracije in brez uporabniškega imena.

Registrirani uporabnik je vsak obiskovalec starejši od 18 let, ki skladno s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu (v nadaljevanju: »spletna trgovina«) pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ali poljudnoizbrano prosto uporabniško ime ter avtomatsko generirano geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo fizična ali pravna oseba postane registrirani uporabnik spletne trgovine.

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini naroči in kupi izdelke iz asortimenta ponudnika.

 

UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje prodaje in nakupa izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini ter pravice in obveznosti ponudnika in kupca v spletni trgovini.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni skladno z Obligacijskim zakonikom Republike Slovenije (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o omejevanju porabe alkohola, Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi, priporočili Trgovinske zbornice Slovenije ter mednarodnimi kodeksi za elektronsko poslovanje in drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki velja v trenutku oddaje naročila v spletni trgovini ter ostale veljavne slovenske in evropske zakonodaje.

Pogodba na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZVPot«) po­godba, sklenjena med ponudnikom in kupcem na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. Prodajna pogodba je po ZVPot pogodba, s katero se ponudnik zavezuje, da bo blago, ki ga prodaja, izročilo kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo ponudniku plačal kupnino.

Kupec pri naročilu s potrditvijo polja »Kupite sedaj« potrdi in brezpogojno sprejme splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, ki veljajo v trenutku oddaje naročila in potrjuje, da sprejema in soglaša z vsemi določbami ter splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine, ter da je seznanjen s politiko zasebnosti, obdelave osebnih podatkov in vsebino splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine.

Navedeni splošni pogoji poslovanja spletne trgovine se lahko kadarkoli, brez posebne najave, dopolnijo z novimi določili. Kupcu se priporoča, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine je datirana.

Splošni pogoji poslovanja so v vsakem trenutku na voljo na spletni strani ponudnika www.molinopasini.si, pod zavihkom >>Pogoji poslovanja<< ali na www.molinopasini.si/pogoji-poslovanja/.

Ponudnik omogoča nakup v spletni trgovini vsem državljanom Evropske unije zavoljo izpolnjevanja zahtev Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES, pri čemer pa za Ponudnika ciljni oz. Relevantni trg predstavlja zgolj območje Republike Slovenije.


DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu za čas veljavnosti teh splošnih pogojev na naslovu www.molinopasini.si  na voljo naslednje informacije:

– podatki o podjetju (firma, sedež podjetja);

– kontaktni podatki, ki kupcu, obiskovalcu ali registriranemu uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon);

– bistvene lastnosti izdelkov oziroma storitev, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;

– dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu bo dostopen kupcu v roku, ki ga kupec izbere na osnovi ponujenih možnosti ponudnika. Izjema od prej navedenega so sveži izdelki in živila, kjer je dobavljivost odvisna od stanja zalog v trenutku priprave blaga za odpravo);

– pogoji dostave izdelkov ter način, kraj in rok dostave oz. prevzem izdelkov;

– cene, ki so jasno in nedvoumno določene, iz katerih je jasno prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške dostave ter druge morebitne dajatve;

– plačilne pogoje ter pogoje dostave, rok dostave in izvedbo storitve oziroma naročila;

– pravica in rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop od pogodbe; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno oziroma na izrecno zahtevo kupca;

– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci oziroma naslov, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave.

 

REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO

Vsaka fizična oseba starejša od 18 let, ki želi postati registrirani uporabnik spletne trgovine določi uporabniško ime v obliki elektronskega naslova ali izbranega uporabniškega imena, kjer ob registraciji na vneseni elektronski naslov prejme avtomatsko generirano geslo, ter s tem po potrditvi in sprejemu vseh pogojev postane registrirani uporabnik. V ta namen na spletni strani izbere možnost »registracija« in ustrezno izpolni vsa obvezna polja, po želji pa tudi druga polja. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati registrirani uporabniki.

Na spletni strani www.molinopasini.si se odpre obrazec za vnos podatkov, kamor obiskovalec vpiše obvezne podatke za registracijo v spletni trgovini Molino Pasini Slovenija:

      Uporabniško ime;

      elektronski naslov;

   S klikom na gumb >>Registracija<< se obiskovalec strinja s pogoji uporabe spletne trgovine, s čimer dovoljuje uporabo osebnih podatkov v namene poslovanja in neposredno trženje, v skladu z veljavno zakonodajo (prejemanje obvestil o novostih poslovanja, informativnega gradiva, Molino Pasini ponudb in računov na elektronski naslov ali sporočil po SMS/MMS na svoj mobilni telefon).

Ko fizična oseba izpolni zahtevana polja in potrdi vnos podatkov, dobi na elektronski naslov, ki ga je navedla v obrazcu za registracijo, potrditveno sporočilo o uspešni registraciji. S tem obiskovalec postane registrirani uporabnik in s tem:

      potrdi resničnost vnesenih podatkov;

      potrdi in jamči, da je polnoletna oseba in ima popolno poslovno sposobnost;

      dovoli uporabo osebnih podatkov za namene poslovanja in neposredno trženje v skladu z zakonodajo (prejemanje obvestil o novostih poslovanja, informativnega gradiva, Molino Pasini ponudb in računov na elektronski naslov ali sporočil po SMS/MMS na svoj mobilni telefon) ter za izvedbo določil teh splošnih pogojev in pogodbe za nakup blaga na daljavo;

      dovoli posredovanje osebnih podatkov tudi zunanjim obdelovalcem osebnih podatkov.

      potrdi in brezpogojno sprejema splošne pogoje poslovanja spletne trgovine v celoti.

Registracija je uspešna:

      ko fizična oseba izpolni vse obvezne podatke;

Z uspešno opravljeno registracijo postane fizična oseba registrirani uporabnik v spletni trgovini in pridobi pravico oddaje naročila v spletni trgovini. Vsakokratno prijavo v spletno trgovino registrirani uporabnik izvede z vnosom svojega elektronskega naslova ali uporabniškega imena ter gesla, dodeljenega ob registraciji, ali kasneje spremenjenega pod zavihkom >>Podrobnosti računa << na spletnem mestu https://www.molinopasini.si/moj-racun/edit-account/.

V primeru, da želi registrirani uporabnik kadarkoli kasneje spremeniti osebne podatke vezane na spletno trgovino in naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, spremembe naredi v spletni trgovini. Sprememba podatkov bo v realnem času izvedena avtomatsko.

 
IZDELKI IN FOTOGRAFIJE

Ponudba izdelkov se zaradi narave poslovanja preko spleta ažurira in spreminja pogosto ter hitro. Ponudnik si za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, prizadeva zagotoviti jasne in popolne informacije. Živilski izdelki se nenehno preoblikujejo, tako da se vsebina in sestavine izdelka lahko spremenijo. V spletni trgovini Molino Pasini Slovenija se trudimo, da so
informacije o izdelkih čim bolj natančne in se ves čas osvežujejo Podatki o živilih na spletni strani odražajo živilo, ki je na razpolago na dan oddaje naročila. Ker se naročila izpolnjujejo tudi s časovnim zamikom, se lahko zgodi, da se nekatere obvezne informacije, kot so poreklo, seznam sestavin, označba hranilne vrednosti, naziv nosilca dejavnosti in druge informacije, v vmesnem obdobju spremenijo, sicer pa podatki o živilih izkazujejo lastnosti, ki so v prometu v spletni trgovini. Na izdelku, ki ga boste prejeli, so navedeni vsi obvezni podatki. Priporočamo vam, da pred uporabo oz. uživanjem izdelka vedno skrbno preberete informacije, ki jih na embalaži izdelka ali etiketi z deklaracijo zagotavljajo proizvajalci izdelkov. Informacije o izdelkih so na voljo le za osebno uporabo in se ne smejo razmnoževati in koristiti na kakršenkoli način brez predhodnega soglasja ponudnika spletne trgovine. Ponudnik si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih sprememb v spletni trgovini brez predhodnega obveščanja. 

Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelkov, kar pa ne vpliva na opredelitev in standard izdelka. Ponudnik ne sprejema odgovornosti za morebitne minimalne razlike med izdelki in prikaza v spletni trgovini. Možne so tekstovne napake in zanje ponudnik ne prevzema odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice kupca.

 

CENE

Prodajna cena izdelka je cena za enoto izdelka ali za določeno količino izdelka skupaj z DDV in vsemi drugimi dajatvami. Cena za enoto izdelka je cena izdelka skupaj z DDV in z vsemi drugimi dajatvami za en kilogram, en kos, en liter, en meter, en kvadratni meter ali en kubični meter izdelka ali za neko drugačno posamično enoto količine, ki se splošno in običajno uporablja pri prodaji določenih izdelkov. Vsi izdelki so označeni s prodajno ceno. Vsi izdelki so označeni tudi s težo izdelka. Cena za enoto ni označena, če je enaka prodajni ceni ali če to ni koristno zaradi narave ali namena izdelkov, zlasti če:

      količina izdelka ni pomembna za primerjavo cen ali

      se v isti embalaži prodajajo različni izdelki.

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV, razen v primeru, ko je izrecno napisano drugače. Stroški dostave v ceno izdelkov niso vključeni. Cene se lahko razlikujejo od cene izdelkov v fizičnih trgovinah. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem spletne trgovine. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 4 dni.

Cene izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminjajo. Pri posameznih izdelkih se lahko oblikujejo na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. V primeru, da se cena izdelka spremeni po tem, ko je bil izdelek dodan v spletno košarico, vendar kupec še ni potrdil nakupa (oziroma oddal naročila v spletni trgovini), velja tista cena, ki je veljavna v trenutku potrditve in sprejema naročila v informacijski sistem ponudnika. Struktura prikaza cene v spletni trgovini:

      prodajna cena;

      cena za enoto mere (kg, l …);

      akcijska cena;

      odstotek popusta;

     cena vračljive embalaže (izpiše se pri prenosu izdelka v nakupovalno
košarico).

 

KODE ZA POPUST

Koda za popust oziroma promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu prek spletne trgovine Molino Pasini. Aktivno kodo najdete na naslovni strani oglasnega sporočila, v elektronskem sporočilu Molino Pasini ali drugih medijih. Koda prinaša različne ugodnosti, od različnih darilc do popustov. Vsakršna koda je vedno časovno omejena, izkoristiti pa se mora v omejenem določenem roku, sicer je neveljavna.

Uporaba kode za popust:

         –     Izberite izdelke, ki jih želite kupiti in jih dajte v košarico.

         –     Na zaključku blagajne v okence ”koda kupona” vpišete kodo za popust in kliknete gumb ”Unovči kupon”.

         –     Za en nakup je možno uveljaviti le eno kodo za popust.

Ko vpišete kodo za popust, se vrednost kode za popust avtomatsko odšteje od cene vašega naročila. Ostane znesek, ki ga je potrebno še poravnati.

 

NAČINI PLAČILA

Kupec v spletni trgovini označi način plačila. Ponudnik fizičnim in pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

         – Plačilo po povzetju po mobilnem bančnem POS sistemu s kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom 

    (MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva, Maestro). Kupec s podpisom na mobilnem terminalu potrdi prejem oziroma prevzem izdelkov in končno vrednost računa. Kupec za plačilo predloži kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom, s katero zaposlena oseba oziroma oseba iz dostavne službe po mobilnem POS terminalu opravi plačilo. Kupcu se po zaključenem nakupu avtomatsko iz sistema posreduje račun v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji. Račun je viden tudi v uporabniškem profilu kupca. Lahko se zgodi, da zaradi slabega signala ob dostavi plačilo na mobilnem POS terminalu ne bo mogoče. V tem primeru lahko stranka svoje naročilo plača z gotovino. Predaje blaga brez plačila ni.

         –     Plačilo po povzetju z gotovino

         –     Plačilo ob osebnem prevzemu z gotovino

 

 

 

LIKVIDNOSTNE TEŽAVE PRI PLAČILU PO POVZETJU

V primeru, da ima kupec ob prevzemu naročila pri plačilu po povzetju likvidnostne težave (nezadostna sredstva na računu, nedelujoča kreditna oziroma plačilna kartica, ipd.), zaposlena oseba oziroma oseba iz dostavne službe kupcu ne preda naročila in označi na mobilnem terminalu reklamacijo (neprevzeto naročilo). Naročilo se vrne v spletni center. V kolikor se pri kupcu pojavijo likvidnostne težave, kupec ob naslednjem nakupu v spletni trgovini nima možnosti izbire plačila naročila po povzetju.

Plačnik naročila mora biti ista oseba ali podjetje, ki je lastnik kreditne ali plačilne kartice s takojšnjim plačilom. Ponudnik si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in izdajo pisne izjave po elektronski pošti, da lastnik soglaša s plačilom naročenih izdelkov iz naročila v naslednjih primerih:

      v primeru, ko prejemnik in plačnik nista isti osebi;

      v primeru, ko imetnik kreditne ali plačilne kartice ni državljan Republike Slovenije;

      v primeru, ko plačnik uporablja kreditno ali plačilno kartico, ki ni bila izdana v Sloveniji.

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in plačil. Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami skrbita ponudnik in izvajalec, s katerim je sklenjen dogovor o izvajanju storitev plačilnih transakcij po spletu. Avtorizacije plačilnih kartic se vršijo v realnem času, s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Zaradi zaščite pred zlorabo kreditne ali plačilne kartice ponudnik lahko preveri informacije, povezane z naročilom kupca. V primeru, da zaradi zlorabe kreditne ali plačilne kartice izvedba plačila ne bo možna, bo to ustrezno dokumentirano. Kakršnakoli sumljiva ali neobičajna raba kreditne ali plačilne kartice bo nemudoma javljena pristojnim organom. Podatki o kreditnih in plačilnih karticah se ne shranjujejo na strežniku ponudnika.

 

ODDAJA, POTRDITEV IN OBDELAVA NAROČILA

Kupec lahko svoje naročilo odda 24 ur na dan, 7 dni v tednu v spletni trgovini, z dodajanjem izdelkov v spletno košarico.

Izdelke lahko kupec izbira in naroča iz seznama v spletni trgovini. Sortirani so po spletnih kategorijah, ki so navedene na vrhu spletne strani. Vsi izdelki v spletni trgovini so kupcem na voljo do odprodaje zalog. Kupec v spletni trgovini kupuje na način, da po želji izdelke dodaja ali odvzema v svojo »nakupovalno košarico«. Pred končno potrditvijo naročila s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno« in prehodom na plačilo, lahko kupec naredi še končni pregled in morebitne spremembe naročila na način, da se vrne na podrobnosti svoje nakupovalne košarice. V kolikor naročenega izdelka ne bo na zalogi je na dobavnici ob predaji izdelkov kupcu jasno označeno, katerih izdelkov ni bilo na zalogi. Potrditev naročila s strani kupca poteka po naslednjih korakih:

      preveri vrsto izdelkov, količino in zneske vseh naročenih izdelkov v nakupovalni košarici;

      izbere način plačila;

      izbere način prevzema, ki je lahko:

         –      osebni prevzem naročila ali

         –      dostava na dom in prevzem naročila;

      s klikom na gumb »Kupite sedaj« odda svoje naročilo.

Z oddajo naročila kupec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja in jih brezpogojno sprejema v celoti. Prodajna pogodba na daljavo med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec potrdi naročilo. Sklenjena je izključno v slovenskem jeziku. Po potrditvi naročila je le-to dokončno in oddano ter sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupec ne more spremeniti naročila, ko sistem prične z obdelavo naročila in s planiranjem dostave in prevzema.

Obdelava naročila:

Oddano naročilo je pri ponudniku v obdelavi v delovnem času spletne trgovine, po vrstnem redu oddanih naročil, oziroma po planiranih časovnih terminih za prevzem naročila ali dostavo na dom. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov iz naročila ali zagotavljanja točnosti prevzema oziroma dostave na dom kupca pokliče na kontaktno telefonsko številko kupca.

Po oddaji naročila kupec na svoj elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila. Potrditveno sporočilo naročila vsebuje: številko naročila, način prevzema naročila oz. dostave. , način in pogoje vračila ter telefonsko številko in naslov, na katerega lahko kupec pošlje morebitna vprašanja v zvezi z naročilom. S klikom na povezavo v potrditvenem sporočilu se odpre naročilo s številko naročila, naročenimi izdelki, cenami in končnim zneskom. Kupec račun prejme avtomatsko na svoj elektronski naslov po opravljenem prevzemu naročila. Kupec prevzem naročila potrdi s podpisom na prenosnem terminalu ali s plačilom naročila ob osebnem prevzemu. 

 

PREVZEM NAROČILA

Kupec lahko naročene izdelke prevzame na
dva načina:

      osebni prevzem v prodajalni PE Skaletova 12a, Celje ali

      dostava na dom.

Osebni prevzem naročila

Pri osebnem prevzemu v prodajnem centru lahko kupec naročilo prevzame po potrditvi naročila in opravljenem plačilu v omejenem času delovnih ur podjetja in sicer osebni prevzem naročila je kupcem na voljo

         –      od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure,

Odgovorna oseba je dolžna izdelke iz naročila kupcu predati v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini ter mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Naročilo kupca se v spletni trgovini hrani do konca delovnega dne (do konca delovnega časa spletne trgovine), predvidenega za prevzem. V primeru, da kupec po tem času še vedno ni prevzel naročila se naročilo stornira, morebitno plačilo pa se kupcu vrne na njegov TRR.

Dostava na dom

Kupljeni izdelki bodo dostavljeni na katerikoli naslov na območju Slovenije. Za dostavo skrbi GLS, Pošta Slovenije ali drug dobavitelj po izbiri ponudnika. Za blago na zalogi je dobavni rok od 1 do 5 delovnih dni, v kolikor pa blago ni na zalogi, je uporabnik o tem obveščen pred zaključkom nakupa, kot tudi o ocenjenem oz. predvidenem roku za dobavo. V primeru, da se kasneje ugotovi, da izdelka ni na zalogi se stranko o tem obvesti po e-pošti ali telefonu in se mu obrazloži oz. ponudi opcije reševanja danega problema.

 

ZAVRNITEV NAROČILA

Ponudnik lahko z utemeljenim razlogom naročilo zavrne v naslednjih primerih:

      pri opisu oziroma ceni izdelka je zaznana napaka;

      avtorizacija za izvršitev plačila s strani banke ni potrjena, zato plačilo ni možno;

      skladno z ZVPot v primeru, ko kupec zlorablja pravico do vračila izdelkov;

   ponudnik s strani banke ali državnega organa prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi, ki narekuje storno naročila.

 

AKCIJE IN PROMOCIJE

V spletni trgovini se izvajajo cenovne akcije. Oblikujejo se lahko v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge izdelkov. Lahko so oblikovane posebne cenovne akcije in promocije, ki veljajo za različna časovna obdobja in so na voljo le v spletni trgovini (dnevne, tedenske, mesečne cenovne akcije in promocije). Ob izdelku ali skupini izdelkov je navedena redna cena, odstotek znižanja glede na redno ceno in cena s popustom. Nakup izdelkov je možen le v količinah, primernih za gospodinjstvo. Popusti v spletni trgovini se ne seštevajo. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za spletno naročilo.

Obračun promocij ni odvisen zgolj od izdelkov v košarici, ampak tudi od prioritete obračunavanja promocij, od vrednosti naročila, načina plačila, načina dostave itd. Promocije, ki niso neposredno vezane na izdelek, se praviloma obračunavajo šele na nivoju košarice, ko so zagotovljeni vsi potrebni podatki za njihov obračun. Na tak način dobimo pravilen izračun vrednosti celotnega naročila.

Pri koriščenju ugodnosti posameznih akcij in promocij velja da:

       –    fizične in pravne osebe lahko kupujejo izdelke, ki so v akciji v količinah, ki veljajo za gospodinjstva;

       –  fizične in pravne osebe lahko koristijo promocije, ki bodo na voljo le v spletni trgovini (npr. brezplačna dostava ob določeni višini nakupa,       posebne praznične ponudbe, nagrajevanje nakupov z izdelki / ob nakupu nad xxx €, kupec prejme darilo…);

 

ODSTOP OD POGODBE, VRAČILO IZDELKOV IN KUPNINE

Skladno z določili ZVPot ima kupec pravico, da v roku 14 dni od prevzema naročila pisno obvesti ponudnika na elektronski naslov info@molinopasini.si da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Po prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko je kupec pridobil fizično posest na izdelkih iz naročila ali jo je pridobila namesto kupca tretja oseba, ki ni dostavna oseba, in jo je v ta namen določil kupec.

Če se pokaže neskladnost blaga v manj kot 30 dneh po dobavi, ima kupec pravico do zavrnitve – v tem času lahko odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo kupnine, ne da bi moral najprej zahtevati zamenjavo blaga.

Če kupec odstopi od pogodbe in je za naročilo tudi plačal kupnino, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani kupca, razen če kupec izrecno zahteva drugače. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga v skladu z ZVPot.

Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški ponudnik ne izvrši toliko časa, dokler spletni center ne prejme vrnjenih izdelkov/naročila oz. dokler kupec ne pošlje dokazila, da je izdelke poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Izdelke kupec lahko vrne po pošti na naslov spletnega centra. Na istem naslovu lahko izdelke vrne tudi osebno, vsak dan, v okviru delovnega časa spletnega centra. Kupcu se priporoča, da pošiljko večje vrednosti pošlje priporočeno ter izdelke za transport ustrezno pripravi.

Izdelki morajo biti v stanju kot jih je kupec prejel. Izdelke mora kupec vrniti nepoškodovane, nerabljene, v nezmanjšani količini in v originalni embalaži, razen če je izdelek uničen, pokvarjen. V primeru, da je kupec izdelek že začel uporabljati odstop od pogodbe ni možen.

Le v primeru, ko se ponudnik in kupec dogovorita drugače, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

   pri pogodbah, katerih predmet so izdelki, ki so bili izdelani po natančnih navodilih kupca, ki so bili prilagojeni njegovim osebnih potrebam, ki zaradi svoje naravne ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe;

      pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je kupec odprl varnostni pečat.

 

PREKLIC NAROČILA

Po oddaji naročila kupec v roku ene (1) ure od oddaje prejme potrdilo o naročilu na njegov elektronski naslov. Morebitni preklic naročila lahko kupec v roku ene (1) ure po prejemu potrditve naročila sporoči na ponudnikov elektronski naslov prodaja@vendina.eu ali pokliče na telefonsko številko 051 616 720. V primeru, da kupec v dogovorjenem roku ne prekliče svojega naročila pomeni, da je pogodba o
nakupu izdelkov med kupcem in ponudnikom (Vendina d.o.o.) sklenjena. 

Ponudnik storitve nudi podporo kupcem vsak delavnik med 8:00 in 16:00 uro na telefonski številki 051 616 720 in preko elektronskega naslova: prodaja@vendina.eu.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli okvare strojne ali programske opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli opremo obiskovalca, registriranega uporabnika ali kupca zaradi obiska spletne trgovine, prenosov podatkov, fotografij, video in avdio zapisov ter drugih objavljenih vsebin.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani podjetje Vendina d.o.o. ne odgovarja.

Obiskovalec, registrirani uporabnik ali kupec je sam odgovoren za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Prav tako jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ob registraciji ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

 

PRITOŽBE IN SPORI

Pritožbe, ugovore, reklamacije in druge pripombe lahko obiskovalci, registrirani uporabniki in kupci v spletni trgovini pisno pošljejo po elektronski pošti na naslov info@molinopasini.si  ali po elektronski pošti na naslov prodaja@vendina.eu ali po klasični pošti na naslov: Vendinad.o.o., Ulica Frankolovskih žrtev 18, Spletna trgovina, 3000 Celje.

Postopek obravnave je zaupen. Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.

Vendina d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov.

 

OSEBNI PODATKI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ter ponudnik spletne trgovine www.molinopasini.si je podjetje Vendina d.o.o.. Ponudnik spletne trgovine se hkrati kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje k varovanju, hrambi in obdelavi vseh osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Informacije vezane na piškotke, ki se uporabljajo na spletni strani, dobite na www.molinopasini.si/cookies/.

Osebni podatki, ki jih spletna trgovina obdeluje izključno v zvezi z registrirano uporabo spletne strani so:

  • Elektronski naslov,
  • Telefonska številka,
  • Ime in priimek,
  • Naslov za dostavo;

Ponudnik te podatke potrebuje za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti po teh splošnih pogojih:

  • Za dostavo naročenega blaga na naslov,
  • Za izročitev blaga ob osebnem prevzemu;

 Spreminjanje podatkov

V primeru, da se pri Registriranemu uporabniku podatki, ki jih je predložil oz. uporabil za prijavo, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. Registriran uporabnik spremembo vnese v spletni trgovini, kjer bodo podatki spremenjeni nemudoma.

Uporabniki osebnih podatkov

Vendina d.o.o. osebnih podatkov Registriranih uporabnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

      podjetju Pošta Slovenija d.o.o., za izvajanje dostave na dom,

      podjetju GLS logistične storitve d.o.o., za izvajanje dostave na dom,

Ocene storitev in komentarji

V kolikor želite podati oceno storitve in komentarje ter ste se strinjali z obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bodo pri komentarjih na www.molinopasini.si navedeni vaša ocena, komentar, ime in/ali začetnico priimka. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je podjetje Vendina d.o.o., Ulica Frankolovskih Žrtev 18, 3000 Celje, Tel.: 051 616 720, info@molinopasini.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na prodaja@vendina.eu. Osebni podatki se bodo hranili na www.molinopasini.si. Imate pravico, da pisno na sedež podjetja Vendina d.o.o., Ulica Frankolovskih Žrtev 18, 3000 Celje, ali po e-pošti na naslov: prodaja@vendina.eu zahtevate dostop do podatkov. Na enak način lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov. Morebitno pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Registrirani uporabnik ima pravico, da pisno na sedež podjetje Vendina d.o.o., Ulica Frankolovskih Žrtev 18, 3000 Celje ali po e-pošti na naslov prodaja@vendina.eu, zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

 Pravico do ugovora lahko registirani uporabnik uveljavlja

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:

      podatkov vezanih na dostavo blaga, oz. prevzem blaga;

      Imetnik lahko obdelavi ugovarja:

      pisno na naslov Vendina d.o.o., Ulica Frankolovskih Žrtev 18, 3000 Celje

      pisno po elektronski pošti na naslov: prodaja@vendina.eu;

      Izjava o zasebnosti je dostopna na spletni strani www.molinopasini.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Vendina d.o.o. je dostopna preko: e-mail: prodaja@vendina.eu.

 

Vendina  d.o.o.

Celje, 7. februar 2021 (verzija 1)

Celje, 22. januar 2022 (zadnja verzija)